Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige består av 31 ledamöter och 20 ersättare som sammanträder 10 gånger per år. Ledamöterna och ersättarna utses genom allmänna val vart fjärde år.

Kommunfullmäktige fastställer mål och riktlinjer för kommunens verksamhet, fattar beslut om kommunens budget, kommunalskattens storlek och andra viktiga ekonomiska frågor.

Kommunfullmäktige bestämmer också vilka nämnder som ska finnas, utser ledamöter i nämnder och styrelser och bestämmer om hur arbetet ska fördelas mellan olika nämnder.

Ordförande
Jan Ask (V)

1:e vice ordförande
Marianne Högberg (S)

Valberedning

Kommunfullmäktige väljer ett stort antal personer till olika uppdrag. På sitt första sammanträde efter det att ett nytt fullmäktige har valts utser fullmäktige en valberedning som förbereder de val som fullmäktige skall förrätta. Valberedningen består av en representant från varje parti.

Mandatfördelning

Skriv tabellbeskrivning här

Parti

Mandat 

Vänsterpartiet 

11

Socialdemokraterna

9

Centerpartiet

Liberalerna

1

Kristdemokraterna 

Moderaterna

Sverigedemokraterna 

4

Mandatperioden 2018-2022

Fullmäktiges protokoll

Kallelserna, handlingarna och protokollen från kommunfullmäktiges sammanträden finns på sidan Protokoll och kallelser.

Till toppen av sidan