Driftinformation

Här kan du läsa om störningar och aktuella händelser i kommunens verksamhet som påverkar trafik, vattenförsörjning eller andra viktiga samhällsfunktioner.


Övrig driftinformation

Här finns information om övriga störningar i trafik och allmänna områden.

2023-09-27: Arbete med gång- och cykelbana mellan Skånegatan och Garagegatan

Svevia arbetar med att koppla ihop gång- och cykelbanan mellan Skånegatan och Garagegatan. Parkenheten har röjt runt platsen och skyltarna är uppe. Vi vill be er alla att köra försiktigt runt arbetsområdet och visa hänsyn för både medtrafikanter och personalen på plats.

2023-08-23: Arbete med vattenläcka på kulturskolan

Vi arbetar just nu med att renovera golv, väggar och toaletter på kulturskolan på grund av en vattenläcka. Vissa delar av byggnaden kommer vara avstängda under arbetet. Du kan läsa mer om arbetet på nyhetssidan om vattenläckan.

2023-08-21: Begränsad framkomlighet på Storgatan när Karlskoga och Degerfors slår ihop sina fjärrvärmenät

Måndag 21/8 börjar grävarbetet vid Storgatan i samband med sammankopplingen av fjärrvärmeledningen mellan Degerfors och Karlskoga. Det kommer att vara begränsad framkomlighet och tillfälliga trafikanvisningar fram till 1 november beräknar entreprenören. Läs mer om arbetet på nyhetssidan.

2023-08-14: Rengöring av vattenledningar i Degerfors i augusti och september

Kommunen har beställt en renspolning av vattenledningsnätet i delar av Degerfors. Vi genomför spolningen för att kunna leverera dricksvatten av hög kvalité och förebygga problem med missfärgat vatten. Entreprenören Pollex AB kommer påbörja sitt arbete i mitten av augusti och fortsätta fram till september. Läs mer i nyhetsartikeln om etapper och vad du ska göra under arbetet.

2023-07-05: Nedsläckt gatubelysning

Av säkerhetsskäl har kommunen kopplat bort elförsörjningen till gatubelysningen i vissa områden där belysningen sitter på Trafikverkets vägnät så att denna inte är spänningssatt. En kontroll visade att utrustningen inte uppfyller dagens krav på trafik- och elsäkerhet. Bland annat saknas beröringsskydd på elcentraler och det finns rostangrepp i anslutningspunkter. På vissa sträckor har även belysningsledningen raserat och har markkontakt.

De områden som berörs är följande:

  • Nysundsvägen från f.d järnverkets parkering och söder ut till Håkanbol
  • "Kosia" från Hultet och norr ut till Mölle
  • Lilla Strömtorp och norr ut till Jacobs Loge
  • Gräsholmsvägen och norr ut till järnvägskorsning

2023-05-13: Återvinningstation i Strömtorp tillfälligt stängd på grund av VA-arbete

Vi hänvisar till återvinningstsationen vid Folkets park Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och återvinningscentralen på Industrigatan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. istället. På FTI.se Länk till annan webbplats. hittar du alla återvinningsstationer i Degefors kommun.

2023-06-20: Delar av Arngärdesgatan avstängda på grund av VA-arbete april - oktober

Det pågår ett VA-arbete med att uppdatera våra vattenledningar i Degerfors och delar av Arngärdesgatan kommer vara avstängda eller delvis avstängda från och med 15 april fram till oktober/november 2023.

Vi ber alla bilister och trafikanter att vara uppmärksamma på skyltningen och vara försiktiga i trafiken runt arbetsplatsen.

Så här kommer Skanskas skyltning se ut:

Skyltning vid VA-arbete på Arngärdesgatan veckan 25 och frammåt.
Till toppen av sidan