Trygghetsundersökning

Har du fått ett SMS med inbjudan om att vara med i en trygghetsundersökning? I så fall är du en av de boende i Degerfors kommun som slumpmässigt valts ut för att bjudas in till undersökningen.

Degerfors kommun genomför i samarbete med polisen en enkätundersökning om trygghet. Vi använder resultaten från undersökningen för att prioritera var vi behöver mer trygghetsskapande insatser.

Undersökningen är för dig som är mellan 16 och 84 år och bor i Degerfors kommun. Du kan bara svara på enkäten en gång och du kan inte låta någon annan svara på enkäten.

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur vanligt det är att boende i Degerfors kommun känner sig trygg eller otrygg och om det finns vissa platser i kommunen som man tycker är särskilt otrygga.

Det är helt frivilligt att svara på enkäten och du kan avbryta när du vill. Dina svar kommer till oss först när du slutfört hela enkäten. Dina personliga svar på enkäten kommer inte att visas för någon obehörig och resultaten av undersökningen presenteras alltid på gruppnivå så att enskilda personers svar inte syns.

Till toppen av sidan