Bygga nytt, riva eller ändra

När du ska bygga nytt, riva eller ändra en byggnad krävs ofta någon form av tillstånd. Under Bygga nytt, riva och ändra kan du hitta information om hur du går tillväga att söka tillstånd.
Det är bygg- och miljökontoret som handlägger bygg- och miljöärenden.
Har du frågor är du välkommen att kontakta miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen.

Många som söker bygglov inför sommaren

Just nu är det många som kontaktar miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen med frågor om bygglov och många ansökningar kommer in.

Målsättningen är att kunna meddela bygglov senast 10 veckor efter att en komplett bygglovsansökan inkommit. För att kunna leva upp till denna målsättning kommer vår tillgänglighet att tvingas begränsas. Degerfors kommuns växel meddelar när byggnadsinspektör finns tillgänglig.

Nyhet från 1 januari 2022

Lagen om klimatdeklaration för byggnader träder i kraft den 1 januari 2022. Syftet är att minska klimatpåverkan från byggskedet.

Lagen innebär att byggherren ska redovisa klimatpåverkan från uppförande av byggnaden genom att registrera en klimatdeklaration digitalt i Boverkets register för klimatdeklarationer.

För att kunna få slutbesked enligt plan- och bygglagen måste byggherren kunna visa att en klimatdeklaration har lämnats in.

I Boverkets handbok finns information om vad som gäller och när en klimatdeklaration krävs.

Läs mer om klimatdeklarationer på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Till toppen av sidan