Nyhetsarkiv

  • 2020-07-31

    Nya regler för attefallshus samt bygg- och rivningsavfall

    Den 1 augusti träder ändringar i plan- och bygglagen i kraft. Dels ändras storleken på attefallshus som är komplementbyggnader och dels görs vissa ändringar när det gäller bygg- och rivningsavfall.
  • 2020-07-27

    Lägesbild: Covid-19 i Degerfors kommun

    Trots att antalet som insjuknat i Covid-19 sjunker vill vi uppmana alla att fortsatt hålla i, hålla ut, hålla kontakten och hålla avstånd. Nedan presenteras en lägesbild utifrån den rådande situationen i Degerfors kommun.