Kommunstyrelsens ordförande har ordet

De kommunala och den politiska världarna kan vara komplicerade och svåra att hänga med i. För att ge dig en bild av vad som är på gång i Degerfors kommun kommer kommunstyrelsens ordförande, Anneli Mylly, därför att berätta om kommunens arbete och lyfta några av de frågor som är aktuella just nu.

Nu är det inte långt kvar på det här året. Jag ser fram emot året 2022.

Vi har en del utmaningar kvar vad gäller ekonomin för att få den i balans under nästa år. Det som är positivt är att vi brutit den nedåtgående spiralen som kommunen varit i.

Profilbild på kommunstyrelsens ordförande Anneli Mylly

Det finns mycket positivt att se fram emot 2022. Bland annat en kartläggning för att öka digitaliseringen i kommunen både utåt mot medborgare och internt för medarbetare.

Jag kommer finnas på plats på Degerfors bibliotek, varje torsdag jämna veckor mellan kl. 16 och 17. Varmt välkommen dit om du önskar prata med mig om någonting som berör Degerfors kommun.

Ett nytt sätt att arbeta kring arbetsmarknadsinsatser med fokus på att de som får försörjningsstöd ska hamna i egen försörjning så fort som möjligt.

Jag vill tacka alla medarbetare för ett tufft år 2021. Jag hoppas att vi tillsammans löser de utmaningar vi har under 2022.

God – Jul och Gott nytt år!

Vänligen, Anneli Mylly

Till toppen av sidan