Bild på barn och vårdnadshavare med texten "DItt nej spelar roll"

Du vet väl att #dittnejspelarroll?

Den här veckan startar kampanjen #dittnejspelarroll. Forskning visar att föräldrars ställningstagande har stor betydelse av hur ungdomar använder alkohol, tobak och narkotika.

Kampanjen är en gemensam insats där såväl polisen som kommunerna i Karlskoga och Degerfors är engagerade.

Med hjälp av sociala medier vill man nå ut föräldrar med budskap och information att deras ställningstagande kan spela en stor roll på barnets användning av tobak, alkohol och andra droger. Det är tydliga och enkla budskap i en positiv riktning som ska vara stärkande för föräldrar som kanske tycker att det är svårt att säga det där viktiga nejet.

#dittnejspelarroll!

Det handlar om att du som förälder faktiskt får kännedom om en så enkel sak som att man berättar för barnet att du inte vill att hen dricker alkohol. Det gör att skyddsfaktorerna runt barnet ökar och inte bara för alkohol, utan även mot droger. Detta är ett tydligt tips en förälder behöver känna till.

Från polisen ser vi att risken för att drabbas av olycka eller brott ökar betydligt om man är påverkad av alkohol eller andra droger. Det är också större risk att man även utsätter andra för brottsliga handlingar då man är påverkad. Under riskkvällar jobbar polisen i samverkan med andra aktörer för att motverka att människor far illa genom uppsökande arbete, säger Andreas Pettersson

Undersökningen ”Liv & hälsa, ung från 2020 visar att föräldrars tydliga ställningstagande mot att unga dricker alkohol påverkar de ungas attityd till droger. Föräldrarnas nej till alkohol innebär minskad risk för bruk av droger.

8 tips till dig som förälder

  • Visa omtanke genom att prata med ditt barn om alkohol och droger, ställ frågor och lyssna.
  • Lita på dig själv och var tydlig med att du inte vill att ditt barn ska använda tobak, alkohol och andra droger.
  • Ju tydligare du visar vad du förväntar dig desto enklare är det för ditt barn att själv ta ställning eller göra som du bestämt.
  • De tonåringar som får alkohol av sina föräldrar dricker mer. Man kan inte lära sina barn hur man dricker alkohol med måtta. Det enda man lär dem är att dricka.
  • Prata med andra vårdnadshavare. Det kan vara skönt att ha stöd och andra argument när diskussioner uppstår.
  • Uppmärksamma vilka ditt barn umgås med och vilka åsikter som finns i barnets sociala sammanhang. Det finns många som sprider felaktig information och använder förebilder som är positiva till droger.
  • Ditt barn behöver förstå att du tycker om hen oavsett vad som händer. Närhet och kärlek betyder mycket, oavsett hur gammalt ditt barn är.
Till toppen av sidan