Information rörande upphandlingen av Stora Vallas belysning

Ett företag har begärt överprövning och samtidigt begärt anstånd i 14 dagar för att inkomma med kompletterande uppgifter.

Degerfors kommuns uppfattning är att upphandlingen genomförts på ett korrekt sätt enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling). Degerfors kommun kommer vidare att bemöta uppgifterna som anges i den nu inkomna begäran samt eventuellt tillkommande uppgifter, i ett skriftligt svar till Förvaltningsrätten efter anståndstiden på 14 dagar.

Det finns i och med begäran en överhängande risk att belysningen inte kommer att finnas på plats den 18 april. Den konsekvens som kan uppstå till följd av detta är att Degerfors IF kan tvingas att spela sin seriepremiär på Behrn Arena, som i seriespel fungerar som föreningens reservarena.

Att ett företag väljer att begära överprövning av en upphandling är bortom Degerfors kommuns påverkan och det är upp till Förvaltningsrätten att avgöra i målet.

Degerfors kommun fortsätter att arbeta intensivt för att möjliggöra allsvenskt spel på Stora Valla den 18 april.

Till toppen av sidan