Gemensamt ansvar att höja och stärka barns rättigheter

Under hösten 2019 diplomerades Degerfors tillsammans med Karlskoga kommun som Barnrättskommun genom UNICEF Sverige. Nu pågår arbetet för fullt med att utgå från barnets bästa!

Samtliga skolor i Degerfors samt Stråningstorp/Häsängen, Karlberg och Granbergsdal/Lonnhyttan i Karlskoga har påbörjat arbetet med modellen Rättighetsbaserad skola, där syftet är att aktivt stärka respekten, skyddet och främ­jandet av barns mänsk­liga rättig­heter inom skolan.

Mikael Blixt från UNICEF besökte kommunen för att tillsammans med folkhälsoförvaltningen genomföra en träff utifrån Rättighetsbaserad skola. Rättighetsbaserad skola är en arbets­modell från UNICEF Sverige, där hela skolans arbete tar sin utgångs­punkt i barn­konven­tionen där barnets rättigheter är närvarande hela tiden.

Kunskap om barnets rättigheter är en av grunderna i arbetet. Det är viktigt att låta arbetet vara långsiktigt och att skolan hela tiden utvecklar i sin takt utifrån där man befinner sig. Hela skolan berörs, då skolan är till för barn, säger Mikael Blixt.

Det är första gången som alla skolor som jobbar med modellen ses på detta sätt och det behövs mycket samtal för att känna in varandra och dela var man är i processen. Genom att vara Barnrättskommuner har de tillsammans ansvaret för att höja och stärka barns rättigheter i kommunen.

Finns beslut och lagstiftning att luta sig mot

Under mötet gavs många goda exempel, tankar och tips på hur skolorna jobbar med barnets rättigheter på olika sätt, både praktiskt och strategiskt. Det beslutades att ett nätverk för Rättighetsbaserade skolor ska skapas för att stärka varandra i sina styrkor och utmaningar.

Målet är att barn ska vara rättighetsbärare hela vägen från beslut om åtgärd till själva barnet – för barnets bästa! Det handlar om att göra nåt, mer och bättre. Just nu befinner vi oss inte på ruta ett, snarare tvärtom, det finns övergripande beslut och en lagstiftning att luta oss mot. Det är viktigt att vi fortsätter att utveckla arbetet genom att granska oss själva och våga se våra utvecklingsmöjligheter, säger Johanna Palm, som är folkhälsoutvecklare i Karlskoga och Degerfors kommuner.

Till toppen av sidan