Företagsjouren

Region Örebro län har öppnat en företagsjour för bolag som drabbats av Coronavirusets effekter.

Företagsjouren ska vara en neutral förmedlare av kontakter och information till länets företag som kan behöva extra stöd, råd och hjälp med utmaningar. Här finns ingångar till professionell företagsrådgivning, affärsutveckling och finansiering. Ett stort antal aktörer finns knutna till initiativet som nu lanseras för att underlätta den svåra situationen som många företagare befinner sig i.

Ring oss på 019-602 99 00

Skicka e-post: foretagsjouren@regionorebrolan.se