Kommunala bolag

Degerfors kommun är helägare till följande bolag:

Degerforsbolagen AB är moderbolag för Degerforsbyggen AB, Degerfors Industrihus AB och Degerfors Energi AB. Degerforsbolagen AB äger och förvaltar kommunens aktier i tidigare nämnda bolag.

Degerforsbyggen AB

Degerforsbyggen AB är dotterbolag till Degerforsbolagen AB, bolagets verksamhet är att äga och förvalta bostäder, servicehus, kontors- och affärslokaler.

Degerforsbyggen ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Degerfors Energi AB

Degerfors Energi AB är ett dotterbolag till Degerforsbolagen. Bolagets affärsområden är Elnät, Fjärrvärme och Stadsnät.

Degerfors Energi ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Degerfors Industrihus AB

Degerfors Industrihus AB är dotterbolag till Degerforsbolagen AB och bolagets verksamhet är att äga och hyra ut industrilokaler och lokaler för andra verksamheter.