Avgifter

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa gäller från och med 2023.

Degerfors kommun tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem.

Avgiftsnivåerna för maxtaxa redovisas nedan. Hur beräkningarna görs framgår av 7§ i förordningen (2001:160). De nya högsta avgifterna gäller för perioden 1 januari 2023 till 31 december 2023.

Avgifter som tas ut blir högre för de brukare som har en månadsinkomst från 52 410 kr, som är inkomsttak för 2022, till 54 830 kr som är nytt inkomsttak per månad och avser 2023. Då Degerfors kommun tillämpar förskottsbetalning kommer ändringen att slå igenom för våra brukare på den faktura som ska betalas 2022-12-31 och som avser januari månad 2023.

De nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa redovisas nedan och ska tillämpas från och med den 1 januari 2023.

Skriv tabellbeskrivning här

FörskolaAvgiftstak*


Dock högst...

Barn 1

3 %

1 642 kr

Barn 2

2 %

1 097 kr

Barn 3

1 %

548 kr


Skriv tabellbeskrivning här

FritidshemAvgiftstak*


Dock högst...

Barn 1

2 %

1 097 kr

Barn 2

1 %

548 kr

Barn 3

1 %

548 kr

Högsta avgiftsgrundande inkomst på månad är 54 830.

*Med förskola eller fritidshem jämställs i denna förordning pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem samt omsorg som erbjuds enligt 25 kap. 5 § skollagen (2010:800) under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Förordning (2011:678).

Till toppen av sidan