Barn och utbildning

Degerfors kommun tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem

Så använder vi dina personuppgifter i Kultur- och utbildningsförvaltningen.

Här kan du lämna klagomål och synpunkter på saker som rör skolverksamheten i Degerfors kommun.

Till toppen av sidan