Barn och utbildning

 • Mål 2018

  Kultur- och utbildningsnämndens mål för år 2018

 • Förskola

  Förskola, våra förskolor, allmän information och avgifter och regler

 • Grundskola

  Våra grundskolor, fritidshem, ansökan och skoldatateket

 • Gymnasieskola

  Gymnasieskola, du som är 16-19 år och inte går på gymnasiet, sök gymnasieutbildning och vuxenutbildning

 • Särskola

  Grundsärskola, fritidsverksamhet, gymnasiesärskola och vuxensärskola Särvux

 • Musikskola

  Det här händer på musikskolan, instrument, kurser och grupper och avgifter

Läsårstider och lov

Snart är det dags för skolstart! Här hittar du schemat för grundskolan vår- och höstterminen 2018.

Så använder vi dina personuppgifter i Kultur- och utbildningsförvaltningen

Verksamheter i förvaltningen är förskola, omsorg på obekväma tider, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, musikskola, bibliotek och fritidsgård.

Klagomål

Här kan du lämna klagomål och synpunkter på saker som rör skolverksamheten i Degerfors kommun.