Stipendier

Nu kan ideella föreningar och enskilda personer som varit eller fortfarande är verksamma i Degerfors musikskola ansöka om kulturstipendium. Bidrag kan sökas för aktiviteter, utbildning och projekt som främjar utbildning och utveckling av musik- och danslivet i Degerfors kommun.

När Degerfors musikskolas elev- och föräldraförening lades ner skänktes de pengar som fanns kvar till Degerfors kommun. Föreningens styrelse önskade att pengarna skulle delas ut som stipendier till ideella föreningar som vill bidra till ett aktivt musik- och dansliv i Degerfors kommun och för befintliga och före detta elever vid Degerfors musikskola.

Bidrag

Bidrag kan sökas av ideella föreningar eller enskilda personer som tidigare varit eller fortfarande är verksamma i Degerfors musikskola (kan även vara nuvarande och före detta lärare, som här räknas som enskilda personer).

Bidrag kan sökas för aktiviteter, utbildning och projekt som utöver den sökandes egenintresse också är till allmän nytta och betydelse för utbildning och utveckling av musik- och danslivet i Degerfors kommun.

Det går att ansöka om bidrag upp till 20 000 kr. Möjlighet till delutbetalning för uppkomna kostnader finns.

Bidraget får inte användas till ordinarie verksamhet i Musikskolan. Det får heller inte användas till inköp av utrustning och liknande.

Ansökan

Ansökan kan göras en gång per år. Sista ansökningsdag är 15 maj.

Ansökan ska innehålla en beskrivning av det man söker bidrag för, med mål, syfte och en kostnadskalkyl (inklusive moms).

Alla utlägg måste redovisas med giltiga kvitton, där organisationsnummer framgår.

Bidraget utbetalas efter återrapportering.

Ofullständig ansökningar kommer att avslås.

Ansökan skickas till
Degerfors Kommun
3. Ekonomiavdelningen
693 80 Degerfors

Exempel på vad bidraget kan användas till:
  • Master Class - undervisning eller instruktion i grupp, ledd av en "mästare" inom området
  • Masterclasses som avslutas med ett publikt uppträdande konsert
  • Musikal/dansföreställning - där elever från musikskolan medverkar som musiker eller dansare
  • Aktiviteter som når många, både deltagarmässigt och publikt
  • Aktiviteter som kan visas upp på något sätt, t ex en konsert, framträdande
  • Aktiviteter som involverar flera olika genrer
Till toppen av sidan