Källsortering

Här får du information om hur du sorterar ditt avfall och lämnar det som ska återvinnas på rätt plats. Källsortering innebär att skilja på olika typer avfall. Det är enkelt att separera till exempel tidningar, glas och metallförpackningar innan de slängs. Med rätt sortering och hantering bli detta råvaror för tillverkning av nya produkter.

Det som ska sorteras är:

  • förpackningar (papp, papper, wellpapp, glas, plast, plåt, trä, textil med mera)
  • returpapper (tidningar, direktreklam, kataloger och liknande)
  • batterier
  • elektriska och elektroniska produkter (elavfall)
  • glödlampor och vissa belysningsarmaturer
  • däck
  • retursystem för plastflaskor och metallburkar.

Elda inte avfall

Kom ihåg att det är förbjudet att elda avfall hemma. När man eldar avfall, oavsett om det sker i fat utomhus eller i egen villapanna, frigörs och bildas en rad skadliga ämnen.

Till toppen av sidan