Avgifter, regler och abonnemang

Renhållningstaxan är uppdelad i två delar med en fast avgift och en rörlig avgift. I den fasta avgiften ingår kostnader som inte påverkas av hur mycket och vilket avfall som hämtas, dvs. administration, information, utveckling. Den rörliga avgiften kan du själv påverkan genom att välja abonnemang och storlek på sopkärl.

Den fasta avgiften tas ut per hushåll och år oavsett vilket abonnemang fastighetsägaren väljer. Fakturering sker kvartalsvis, betalning kan ske via faktura, autogiro eller e-faktura. Blankett för ansökan autogiro hittar du under e-tjänster och blanketter.

Den fasta avgiften tas även ut vid uppehåll och vilande abonnemang.

I den rörliga avgift ingår kostnader som abonnenten själv kan påverka, genom t.ex. val av abonnemang, behållarstorlek och hämtningsintervall. Den rörliga avgiften tas ut per kärl/kärlstorlek och inte per hushåll.

Vad ingår i abonnemanget?

I ett abonnemang ingår kärl, hämtning av avfallet och slutligt omhändertagande av avfallet, samt nyttjande av återvinningscentralen. Där kan man lämna farligt avfall, el-avfall, kyl- och frysenheter, trädgårdsavfall, grovavfall samt återvinningsbart material.

Renhållningstaxa

Renhållningstaxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll och år samt en rörlig avgift som påverkas av vilket abonnemang man väljer, behållarvolym med mera.

Villa


Skriv tabellbeskrivning här

Abonnemang

Rörlig avgift/år

Fast avgift/år

Total avgift/år

Varannan vecka 140 L restavfall + 140 L bioavfall*

849 kr

1460 kr

2309 kr

Varannan vecka, 190 L restavfall + 140 L bioavfall*

1000 kr

1460 kr

2460 kr

Varannan vecka, 240 L restavfall + 140 L bioavfall*

1152 kr

1460 kr

2612 kr

Var fjärde vecka 140 L restavfall + varannan vecka 140 L bioavfall*

718 kr

1460 kr

2178 kr

Var fjärde vecka, 140 L brännbart, hemkompost**

424 kr

1460 kr

1884 kr

Varannan vecka, 140 L brännbart, hemkompost**

555 kr

1460 kr

2015 kr

Varannan vecka, 140 L osorterat restavfall***

1806 kr

1460 kr

3266 kr

Varannan vecka, 190 L osorterat restavfall***

2179 krr

1460 kr

3639 kr

Varannan vecka, 240 L osorterat restavfall***

2523 kr

1460 kr

3983 kr

Grovsopshämtning efter budning upp till 3 m³1500 kr

* Biologiskt nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall, får inte blandas med trädgårdsavfall

** Varmkompost kräver särskild prövning hos miljö och hälsokontoret

*** Efter 2024-01-01 kommer du inte kunna välja osorterat abonnemang. Ansökan om förlängt hämtningsintervall förutsätter utsortering av Bioavfall i egen varmkompost eller anslutning till den centrala insamlingen (brun tunna). Ansökan skickas till Serviceförvaltningen.

Alla priser är beräknade inklusive moms.

Andra avgifter

  • Byte av kärlstorlek 1 gång per 12 månaders period, ingen avgift.
  • Byte av kärlstorlek mer än en gång per 12 månaders period 350 kr per byte.

Fritidshus

Ett säsongabonnemang för fritidshus innebär 10 tömning under perioden maj till september med start v 19 eller 20 och sista tömningen v 37 eller v 38.

2023 debiteras tömningarna i maj och juni efter 2022 års taxa. Efter 1 juli 2023 börjar en ny taxa gälla och ditt säsongspris 2023 blir 1629 kr.

* Biologiskt nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall, får inte blandas med trädgårdsavfall

** Efter 2024-01-01 kommer osorterat abonnemang inte att vara valbart längre. Sveriges nationella mål är att alla hushåll och verksamheter ska sortera ut sitt biologiskt nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall för annat omhändertagande än förbränning.

Skriv tabellbeskrivning här

Abonnemang

Rörligt pris/säsong

Fast pris/säsong

Totalt pris/säsong

Varannan vecka, 140L restavfall + 140 L bioavfall* 10 ggr

499 kr

730 kr

1229 kr

Varannan vecka, 190 L restavfall**, 10 ggr

1049 kr

730 kr

1779 kr

Varannan vecka, 140 L brännbart, hemkompost, 10 ggr

499 kr

730 kr

1229 kr

Till toppen av sidan