Idrotts- och motionsanläggningar

Degerfors kommun hyr ut såväl större hallar som skolornas gymnastiksalar. För dig som vill motionera utomhus finns tillgång till elljusspår, tennisbanor, beachvollybollplan och utegym.

Hallar och gymnastiksalar

Stora Halla

Det är kommunens största inomhusanläggning.
Hallens totala mått är 71,40 m x 45,40 m.

Konstgräsytan i hallen 64,42 m x 45,40 m.

Fotbollsplanen är 60 m x 40 m.

I hallen finns kiosk som kan hyras vid t ex cuper. Kiosken är utrustad med drickakyl, korvkokeri och rullgrill.
I speakerhytten finns modern resultatvisning och internetanslutning.

Stora Vallahallen

Det är kommunens näst största hall med en fullstor handbollsplan, tennisplan och i avvikande färg uppmålad volleybollplan. Läktarkapaciteten är 600 personer.

Multisportarena

Vår senaste anläggning i Degerfors är en multisportarena, förberedd för upp till åtta olika idrotter (fotboll, basket, handboll, innebandy, badminton, tennis och fotbollstennis).
Arenan har måtten 40x20m.

Strömtorpshallen, Parkhallen, Svartåhallen och Åtorpshallen

Det är alla traditionella gymnastiksalar i anslutning till respektive skola. Hallarna är ca 200 m² och utrustade med de redskap som krävs för skolans gymnastikundervisning.

Brukshallen

Det är den minsta gymnastikhallen. Den är ca 180 m² och belägen vid Bruksskolan.

Letälvshallen (stora Parkhallen)

Det är en mellanstor hall på 400 m² och även den försedd med traditionell utrustning för gymnastikundervisning. Letälvshallen är Möckelngymnasiets idrottshall.

Konstgräsplan

Konstgräs har gett barn och ungdomar betydligt fler aktivitetstimmar. Men vi behöver handskas varsamt med konstgräset och framför allt fyllnadsmaterialet, granulat. Tillsammans bör vi se till att granulatet blir kvar på planen och att det inte sprids till vatten, jord och övrig mark.

Vad säger lagen?
Den som äger eller driver verksamhet på en konstgräsplan behöver följa miljölagstiftningen. Det betyder att man ska genomföra skyddsåtgärder och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada på människors hälsa eller miljön. Yrkesmässig verksamhet ska också använda den bästa tekniken som finns tillgänglig.

Våra åtgärder:

  • Utplacerad borststation där spelarna kan borsta av granulat innan de lämnar planen.
  • Staket och stänksarg runt hela planen.
  • Granulatfällor i dagvattenbrunnar.
  • Snötipp, yta med kantsten som fungerar som en barriär för granulatet.

Tips för hur du kan hjälpa till

  • Tränare: Påminn spelare om att tömma skor och borsta av kläder innan de lämnar konstgräsplanen. Föregå med gott exempel.
  • Spelare: Borsta av dig på angiven plats efter avslutad aktivitet. Glöm inte att kolla igenom kläder och väska.
  • Förälder: Har du fått hem granulat? Töm det i hushållssoporna och absolut inte i toaletten eller diskhon.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Degerfors kommun har en uppvärmd och belyst konstgräsplan vid Stora Valla idrottsplats.
För mer information eller bokning av konstgräsplanen
kontakta Ulf Jangentorp Tel. 0586-48 100 vx.

Vid varje bokning ska fakturaadress och ansvarig ledare anges, åldersgräns 18 år.

Välkommen!

Golfbana

En lätt kuperad seaside/parkbana i en fantastisk herrgårdsmiljö, vackert belägen intill sjön Möckeln och Letälven. En trevlig och prisvärd spelupplevelse för alla typer av golfare. Banan har stora greener och breda fairways.

Tennisbana

Tennisbanan ligger bakom stora vallahallen  och är öppen under sommaren. Bokningslista sätts upp vid tennisbanan. Det finns två stycken en med asfaltsyta och en med grusyta.

Beachvollyplan

Beachvollyplanen ligger bakom stora vallahallen och är öppen under sommaren.

Elljusspår

Elljusspår finns vid Råbäck 2,7 km, i Åtorp 1,2 km i anslutning till fotbollsanläggningen. Vid hyttvallen i Svartå på cirka 1,6 km där det även dras skidspår på till vintern.

Utegym

Utegym finns i anslutning till Kanadaskogen. Här finns ett flertal olika träningsredskap anpassade för att träna hela kroppen. Träna utomhus och när du själv kan och vill.

Till toppen av sidan