Du som inte är vuxen än

Det du nu läser är information från kommunens socialtjänst eller soc som vi ibland kallas.

Om du behöver någon att prata med
Det kan finnas många anledningar till att man behöver någon att prata med. Du kanske har det jobbigt hemma, i skolan eller på din fritid, Du kanske vill prata om din hälsa eller hur det känns inuti.

​Det kan handla om små som stora saker
Om det är något som oroar dig eller som inte känns bra kan det ibland vara skönt att ha någon vuxen att prata med.

Vilken hjälp kan man få från socialtjänsten?
Vi brukar vilja träffas för att prata med dig om hur du har det för att tillsammans med dig komma fram till hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

Exempel på stöd och hjälp du kan få genom socialtjänsten:

  • du kan ringa och ställa frågor utan att berätta vem du är
  • du kan få träffa och prata med en vuxen
  • du kan få träffa och prata med oss tillsammans med dina föräldrar
  • dina föräldrar kan få stöd om de behöver.

Kontakta oss på barn- och ungdom

Vi som arbetar inom socialtjänstens har tystnadsplikt, vi pratar alltid med dig först innan vi talar med dina föräldrar. Du behöver inte säga vem du är när du ringer, vi svarar ändå.

Socialsekreterare på Barn- och ungdomsgruppen
Tel: 0586-481 00

Du kan också kontakta Elevhälsan på din skola, där  finns skolsköterska och kurator som du kan vända dig till. De kan också hjälpa dig hitta andra sätt att få stöd eller hjälp. Kontaktuppgifter hittar du på din skolwebb.

Till toppen av sidan