Stödfamilj

Degerfors kommun söker stödfamiljer till barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Som stödfamilj tar du/ni emot ett barn eller en ungdom i ert hem några dygn per månad. Ersättning utgår i form av en arvodesdel och en omkostnadsdel.

Vill du veta mer?
Kontakta enhetschef Karolina Jansson tel: 0586-481 41