Samverkan vid utskrivning

En ny lag för samverkan vid utskrivning från sluten vård kommer att träda i kraft den 1 januari 2018 (under 2018 gäller särskilda regler för fristdagar inom psykiatrisk verksamhet). Lagen kommer att ersätta den tidigare Betalningsansvarslagen, lag (1990:1404).

Syftet med den nya lagen är att genom trygg och effektiv utskrivning minska vårdtiderna för utskrivningsklara patienter inom slutenvården. För att nå syftet måste samverkan runt patienten utvecklas. En överenskommelse mellan länets tolv kommuner och Region Örebro län är framtagen (se högerspalten). Ett länsgemensamt projekt pågår för att samordna det länsövergripande implementeringsarbetet. Jan Sundelius är projektledare för arbetet.

Informationsbroschyr - Trygg hemgångPDF

Mer information finns på Region Örebro läns hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster