Äldreomsorg

Under rubriken äldreomsorg, har vi samlat information om de insatser kommunen erbjuder personer i behov av till exempel särskilda boende, hemtjänst, matdistribution, telefonservice och färdtjänst.

Vi som arbetar inom vård- och omsorg tillhör många olika yrkeskategorier och arbetar i team med den enskilde i centrum. Vi ger även stöd till anhöriga. Vårt arbete styrs av Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Alla har tystnadsplikt.

Tjänsterna har en individuell utformning och syftar till att ge god vård och omsorg, samt efter behov och förmåga en anpassad rehabiliteringsträning.