Omsorg och stöd

Läs mer om uppdraget

Vill du ta ett uppdrag inom funktionshinderomsorgen?

Degerfors kommun söker personer som vill stödja personer med funktionshinder.

Konsument

Här kan du få stöd i form av konsumentvägledning, energ-, klimat-, budget- och skuldrådgivning.

Äldreboende med finsk inriktning

En enhet med finsk inriktning har invigts på ett av våra särskilda boenden, Letälvsgården.