Omsorg och stöd

Läs mer om uppdraget

Vill du ta ett uppdrag?

Degerfors kommun söker stödfamiljer till ungdomar med funktionsnedsättning.

Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2017

Café Kamraten i samarbete med ABF bjuder in till öppna föreläsningar om Psykisk ohälsa