Nyhetsarkiv

 • 2020-05-26

  Barn och unga som har det jobbigt hemma

  Alla påverkas av det som händer med Coronaviruset i samhället. Många är oroliga. Både vuxna och barn. För många barn är skolan en trygg plats där man slipper de problem som finns hemma.
 • 2020-05-22

  Busskort för gymnasieelever

  Alla gymnasieelever folkbokförda i Degerfors- och karlskoga kommuner får ett gymnasiebusskort.
 • 2020-05-22

  Information om tillsyn i Degerfors kommun med anledning av Covid-19

  Med anledning av den pågående smittspridningen av Covid-19 i Sverige genomför Inspektionen för vård och omsorg (IVO) riktade tillsynsinsatser. Insatserna riktar sig mot särskilda boende för äldre, bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och hemtjänst.
 • 2020-05-13

  Covid-19 i Degerfors kommun - En lägesbild

  Folkhälsomyndigheten har sedan en tid bekräftat att vi har en allmän smittspridning av Covid-19 i samhället. Degerfors kommun är inget undantag från den allmänna smittspridningen. Här presenteras en lägesbild utifrån den rådande situationen i Degerfors kommun.
 • 2020-05-12

  Ska du söka bygglov?

  Just nu är det många som kontaktar miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen med frågor om bygglov och många ansökningar kommer in. Bygg- och miljönämnden har därför från och med maj månad förstärkt med ytterligare personalresurser.
 • 2020-05-04

  Carina Sätterman är ny ordförande i kommunstyrelsen

  På kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april valdes Carina Sätterman till ny ordförande i kommunstyrelsen. Hon efterträder Muris Beslagic som tidigare i år valde att ställa sin plats till förfogande.
 • 2020-04-30

  Podcast: Kommunfullmäktige 27 april

  I listan under respektive podcast kan du se vilken tid kommunfullmäktige behandlar varje ärende.
 • 2020-04-30

  Fira Valborg försiktigt

  Idag är ingen vanlig Valborg. På grund av Coronapandemin äger inga större firanden rum i Degerfors kommun. Vi uppmanar er som ändå väljer att fira Valborg att hålla avstånd till varandra och elda med stor försiktighet.
 • 2020-04-29

  Gymnasieelever kan hämta ut skollunch

  Från och med vecka 18 kan alla gymnasielever vid Möckelngymnasiet i Degerfors och Karlskoga hämta sin skollunch i form av en matlåda.
 • 2020-04-28

  Riskgrupper kan få hjälp med inköp

  För att hjälpa gruppen 70+ och andra riskgrupper med inköp har Degerfors kommun börjat samarbeta med FRG (Frivilliga resursgruppen)