Kungörelse kommunfullmäktige 28 november

Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde måndagen den
28 november 2022 kl. 18:30 i Tunet, Folkets hus.

Kommunfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns tillgängliga för allmänheten på kommunens webbplats, www.degerfors.se Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Skriv tabellbeskrivning här

Ärendelista:

1. Ekonomisk månadsrapport kommunövergripande 2022
Dnr 00014-2022

2. Skattesats 2023
Dnr 00225-2022

3. Budget 2023 - 2025 Degerfors kommun
Dnr 00108-2022

4. Arvodesreglemente 2023-2026
Dnr 00119-2022

5. Delårsrapport januari - augusti 2022 Östra Värmlands överförmyndarnämnd
Dnr 00218-2022

6. Taxa för Degerfors kommuns avgifter inom livsmedelsområdet
Dnr 00196-2022

7. Länsstyrelsens avsiktsförklaring om Agenda 2030
Dnr 00214-2022

8. Anmälan av medborgarförslag: Tillsätt en tjänst som bidrar till en framtida befolkning i kommunen som tar ansvar för miljön
Dnr 00222-2022

9. Anmälan av medborgarförslag: Gatubelysning längst med nya Strömtorpsvägen
Dnr 00240-2022

10. Svar på fråga till KSO
Dnr 00154-2022

Peter Pedersen, ordförande

Anna Bergqvist Livengård, kommunsekreterare

Kommunfullmäktige kommer att spelas in och kommer att finnas att lyssna på i en poddverison efter mötet.

Till toppen av sidan