Kungörelse kommunfullmäktige 28 juli

Kommunfullmäktige kallas härmed till ett extra sammanträde torsdagen den 28 juli 2022 kl. 18:30 i Tunet, Folkets hus.

Kommunfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns tillgängliga för allmänheten på kommunens webbplats, www.degerfors.se Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Skriv tabellbeskrivning här

Ärendelista

1. Begäran om entledigande från uppdrag som
ordförande i socialnämnden Johanna Svärd (S)
Dnr 00163-2022

2. Ansvarsfrihet för socialnämnden 2020
Dnr 00152-2021

3. Återkallande av uppdrag
Dnr 00197-2021

Torbjörn Holm, ordförande

Joakim Månsson, kanslichef/sekreterare

Kommunfullmäktige kommer att spelas in och kommer att finnas att lyssna på i en poddverison efter mötet.

Till toppen av sidan