Degerfors och Karlskoga kommuner ingår samverkansavtal om finskt förvaltningsområde (Suomenkielisellä tekstillä)

Ett avtal har tecknats mellan kommunerna om att samarbeta kring frågor som berör det finska förvaltningsområdet.

I uppgörelsen som i fösta hand sträcker sig över 2023 ingår en heltidstjänst som minoritetsstrateg som har till uppgift att fungera som koordinator för finskt förvaltningsområde. Tjänsten kommer att delas mellan kommunerna. Avtalet kommer att innebära en förbättrad samordning och effektivare resursutnyttjande mellan kommunerna.

Degerfors kommuns nuvarande samordnare Aulis Syväjärvi passade på att informera om det nya avtalet i samband med den årliga traditionen att knyta bastukvastar som hölls vid Finska föreningens lokal i Degerfors.

Degerforsin ja Karlskogan kuntien välillä on allekirjoitettu sopimus yhteistyöstä Suomen hallintoaluetta koskevissa asioissa.

Sopimus sisältää päätoimisen tehtävän vähemmistöstrategina Suomen hallintoalueen koordinaattorina. Palvelu jaetaan kuntien kesken. Sopimus merkitsee parempaa koordinaatiota ja resurssien tehokkaampaa käyttöä kuntien välillä.

Degerforsin kunnan nykyinen koordinaattori Aulis Syväjärvi käytti tilaisuutta hyväkseen tiedottaessaan uudesta sopimuksesta Suomen ry:n tiloissa Degerforsissa järjestettävän vuosittaisen saunaharjojen sitomisen perinteen yhteydessä.

Till toppen av sidan