Dressinbanan byter namn till Trelänsbanan

Degerfors, Kristinehamn och Gullspång kommuner har ingått ett samarbete avseende drift, inköp och marknadsföring av dressinbanan som sträcker sig mellan kommunerna.

Samarbetet presenterades idag vid en ceremoni vid banvaktsstugan i Ängebäck som är banans station i Degerfors. I samband med detta presenterade det nya gemensamma namnet Trelänsbanan.

Ceremonin inleddes av kommunstyrelsens ordförande i Degerfors Anneli Mylly som framhöll styrkan i att samarbeta över gränserna, Kommundirektör Teresa Zetterblad gav en historisk återblick över banans historia. Den användes främst för godstransport av malm från Bergslagen till Ottebäckens hamn, ansvariga för järnvägen på den tiden var Nora Bergslagens järnväg.

Näringslivsstrateg Britt-Marie Room Östberg berättade ingående om banvaktsstugans historia och om de nyheter som planerats inför året, bl.a. ett litet café med försäljning av glass vid stugan och flera nya aktiviteter utefter banan såsom naturbingo, rebus m.m.

Kristinerhamns kommun representerades av ordförande för tekniska nämnden Monika Gustavsson som närmare beskrev samarbetet med tonvikt på gemensam skyltning, likvärdig prissättning och gemensamt övrigt regelverk.

Turismansvarig i Gullspångs kommun Agatha Lahaise berättade om det nationella nätverk för dressinbanor som finns och det samarbete som pågår i det nätverket. Målsättningen är att även Trelänsbanan kommer att ingå i nätverket.

Ceremonin avslutades med att ett band knöts ihop mellan representanterna för de olika kommunerna. Därefter snittar och bubbel.

Ett stort tack till personal vid kommunens Arbetsmarknadsenhet som förberett och ställt iordning allt inför dagen.

Till toppen av sidan