Kommunstyrelsens ordförande har ordet - maj 2022

Den här månaden invigdes vårt nya fina vattenverk. Ett vattenverk som vi kommer att ha decennier framåt och vetskapen att det som kommer ur kranarna inte är renat av kemikalier känns bra. Projektet höll sig inom den budgeteterande ramen vilket är väldigt bra. I november vet vi om det till och med kan bli lite pengar över. Till stora delar har man kunnat använda lokala företag vilket är väldigt glädjande.

Vi har också fått möjligheten att köpa Coophuset till en summa av 6,7 miljoner. Det kommer avgöras den 30 maj på kommunfullmäktige.

Som ägare till Coophuset kan vi påverka centrumutvecklingen och råda över torget. Vi kan snygga upp fasaden på monoliten som inte är så fin idag. Coophuset har blivit en skamfläck i centrum sedan Coop flyttade ut. Vi kan inte låta det stå öde ytterligare kanske 10 år.

Degerfors energi tillsammans med Karlskoga miljö och energi har sökt bidrag för att bygga ihop fjärrvärmeledning mellan Karlskoga och Degerfors som kommer att gynna båda kommunerna och vår fjärrvärmepanna kan nyttjas fullt ut. Det gör den inte idag. Bidraget är på 61 miljoner och beräknas kosta ca 134 miljoner.

Det känns bra med så många positiva saker som händer nu. Hoppas att det fortsätter. Nästa månadsbrev tänkte jag redogöra om statusen på ekonomin i kommunen.

Ha det gott så länge!

Till toppen av sidan