Rapport från Kommunstyrelsen arbetsutskott (KSAU) ekonomi

Under fredagens möte i KSAU ekonomi rapporterades ett preliminärt underskott för socialnämndens verksamhet

I samband med bokslutsarbetet har det framkommit att socialnämndens underskott beräknas bli avsevärt större än vad som tidigare rapporterats till socialnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Preliminärt handlar det om 21 miljoner istället för 12 miljoner. Med anledning av detta har KSAU ekonomi i politisk enighet ställt sig bakom omedelbara åtgärder föreslagna från kommunstyrelseförvaltningens ledning.

Till toppen av sidan