Kungörelse kommunfullmäktige 13 december

Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde måndagen den 13 december 2021 kl. 18:30 i Tunet, Folkets hus. Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund.

Skriv tabellbeskrivning här

Ärendelista


Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund


1. Ekonomisk månadsrapport kommunövergripande


2. Ekonomisk rapport från socialnämnden


3. Revidering investeringsbudget 2021 Letälvshallen


4. BRT Delårsrapport tertial 2 januari - augusti 2021


5. BRT Budget 2022 med långtidsplan 2023-2024


6. Hyra Degerfors IF


7. Taxor och avgifter 2022 inom socialnämndens verksamheter


8. Framtidens AME


9. Revidering av folkhälsonämndens reglemente

 

10. Bolagsordning och ägardirektiv Degerfors Energi AB


11. Bolagsordning och ägardirektiv Degerfors Industrihus AB


12. Bolagsordning och ägardirektiv Degerforsbolagen AB


13. Bolagsordning och ägardirektiv Degerforsbyggen AB


14. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 2021


15. Anmälan av medborgarförslag: Hjälp till företag och industri i den snabba omställningen


16. Anmälan av medborgarförslag: Rutin för utdrag ur belastningsregistret bör användas vid anställning inom äldreomsorgen i Degerfors kommun


17. Anmälan av medborgarförslag: Återinför skolfotograferingen med katalog igen


18. Granskning - styrning och utveckling av utbildningen, granskning inom kultur- och
utbildningsförvaltningen. För kännedom till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige


19. Skolans företräde till undervisningslokaler


20. Kommunikationspolicy


Jan Ask, ordförande

Anna Bergqvist Livengård, kommunsekreterare

Om något saknas i handlingarna kontakta kommunsekreteraren.

Till toppen av sidan