Bredbandsstöd beviljat till utbyggnad av landsbygdsområden i Degerfors kommun

Post- och telestyrelsen har nu publicerat vilka ansökningar som beviljats stöd för bredbandsutbyggnad i 2021-års sökomgång. Två ansökningar som berör landsbygden i Degerfors kommun finns med bland de beviljade ansökningarna.

De områden som omfattas i ansökningarna är:

Område 1:
Håkanbol, Klippan, Lidetorp, Mickelsrud, Mobråten, Rotebäcken

Område 2:
Arvsviken, Gräsholmen, Gräsmossen, Kvarntorp, Lervik, Lilla Strömtorp, Nyböle, Strömtorp, Tällekullen, Västansjö.

Det är två olika operatörer som beviljats stöd där IP-Only beviljats stöd för område 1 och Open Infra beviljats stöd för område 2.

Frågor gällande projekten hänvisas till respektive operatör.

Information om bredbandsstödet finns all läsa på Post- och telestyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Till toppen av sidan