Podcast: Kommunfullmäktige 27 september

I listan nedan kan du se vilken tid kommunfullmäktige behandlar respektive ärende.

00:00 Kommunfullmäktige inleds med en tyst minut. Därefter Fastställande av föredragningslista och val av justerare samt upprop.

05:48 Delårsrapport 2021 för Degerfors kommun

28:50 Ekonomisk månadsrapport kommunövergripande 2021

34:13 Ekonomisk rapport från socialnämnden

44:17 Finsam Årsredovisning 2020 samt revisionsrapport Dnr 00132-2021

44:38 För kännedom ekonomisk månadsrapport januari-juni 2021 Gymnasienämnden

45:02 Styrmodell för Degerfors kommun

45:28 Ändring av datum för årlig justering av sotningsindex Dnr 2021-0433-702

45:50 Svar på motion - Fasaskogen till nationalpark

46:16 Svar på motion: Aktivitetsvärd införs med ansvar för samordning och planering av aktiviteter på Letälvsgården och Västergården

47:56 Anmälan av motion: Nollvision mot drunkning

49:13 Anmälan av motion: Förbättra företagsklimatet i Degerfors kommun

52:38 Anmälan av motion: Underlätta för barnen att tidigt få vattenvana och lära sig simma

54:49 Anmälan av motion: Utred måltidskostnaderna på Särskilt boende (SÄBO)

57:16 Anmälan av motion: Öka tryggheten i "Degerfors -En modig och trygg kommun"

1:00:28 Anmälan av motion: Trygghet och studiero i Degerfors skolor

1:03:42 Anmälan av motion: Alla barn förtjänar en bra start och att lyckas i livet. en bra fullgjord skolgång är en väsentlig del i detta

1:06:09 Anmälan av medborgarförslag: Angående återbruk inom Degerfors kommun

1:06:26 Anmälan av medborgarförslag: Ordna korvgrillning vid Västergården och Letälvsgården under bra förhållanden samt musikunderhållning

1:06:48 Anmälan av medborgarförslag: Ta bort eller byt ut alla öppna papperskorgar i kommunen.

1:07:08 Anmälan av medborgarförslag: Samtliga anställda vid våran kommun ska drogtestas

1:07:26 Anmälan av medborgarförslag: Frisbeegolf (DiscGolf)

1:07:40 Valärenden

1:12:18 Anmälan av motion: Mer ängsblommor i Degerfors kommun

Till toppen av sidan