Kungörelse kommunfullmäktige 27 september

Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde måndagen den 27 september 2021 kl. 18:30 i Tunet, Folkets hus.

1. Delårsrapport 2021 för Degerfors kommun

2. Ekonomisk månadsrapport kommunövergripande 2021

3. Ekonomisk rapport från socialnämnden

4. Finsam Årsredovisning 2020 samt revisionsrapport Dnr 00132-2021

5. För kännedom ekonomisk månadsrapport januari-juni 2021 Gymnasienämnden

6. Styrmodell för Degerfors kommun

7. Ändring av datum för årlig justering av sotningsindex Dnr 2021-0433-702

8. Svar på motion - Fasaskogen till nationalpark

9. Svar på motion: Aktivitetsvärd införs med ansvar för samordning och planering av aktiviteter på Letälvsgården och Västergården

10. Anmälan av motion: Nollvision mot drunkning

11. Anmälan av motion: Förbättra företagsklimatet i Degerfors kommun

12. Anmälan av motion: Underlätta för barnen att tidigt få vattenvana och lära sig simma

13. Anmälan av motion: Utred måltidskostnaderna på Särskilt boende (SÄBO)

14. Anmälan av motion: Öka tryggheten i "Degerfors -En modig och trygg kommun"

15. Anmälan av motion: Trygghet och studiero i Degerfors skolor

16. Anmälan av motion: Alla barn förtjänar en bra start och att lyckas i livet. en bra fullgjord skolgång är en väsentlig del i detta

17. Anmälan av medborgarförslag: Angående återbruk inom Degerfors kommun

18. Anmälan av medborgarförslag: Ordna korvgrillning vid Västergården och Letälvsgården under bra förhållanden samt musikunderhållning

19. Anmälan av medborgarförslag: Ta bort eller byt ut alla öppna papperskorgar i kommunen.

20. Anmälan av medborgarförslag: Samtliga anställda vid våran kommun ska drogtestas

21. Anmälan av medborgarförslag: Frisbeegolf (DiscGolf)

22. Valärenden

Observera!

Med anledning av Covid-19 rekommenderar Degerfors kommun besökare att stanna hemma och lyssna på ljudupptagningen (podcasten) i efterhand. Ljudupptagningen kommer att publiceras här på degerfors.se dagen efter sammanträdet.

Jan Ask, ordförande

Anna Bergqvist Livengård, kommunsekreterare

Om något saknas i handlingarna kontakta kommunsekreteraren.

Till toppen av sidan