Förändringen av gymnasienämnden går vidare

Gymnasienämnden i dess nuvarande form kommer ha sitt sista sammanträde den 30 juni. Sedan kommer det politiska ansvaret för gymnasiefrågor hamna på kultur- och utbildningsnämnden. I Karlskoga kommer ansvaret hamna på barn- och utbildningsnämnden. Politikerna i dessa nämnder kommer få utbildning i sina nya ansvarsområden.

Eleverna kommer inte märka av förändringen, verksamheten rullar på som vanligt. All personal har valt att följa med över till Degerfors kommun och inga personalförändringar kommer att ske på grund av förändringen. Förhandlingarna för personalen i Karlskoga är klara sedan april månad. Degerfors har kallat till förhandling vecka 20 för att ta emot all personal.

Degerfors och Karlskoga kommer fortsätta att samverka kring utbildningar direkt mellan kommunerna men också genom samverkan i regionen. Degerfors kommer ta över hela ansvaret för verksamheten och kommer att sköta all verksamhet förutom vuxenutbildningen. Där har man skrivit ett avtal med Karlskoga för ett halvt år framåt för att hinna skapa förutsättningar för att senare ta över även den verksamheten. Degerfors kommuns medborgare ska vända sig till Degerfors kommun vid alla frågor kring gymnasie- och gymnasiesärutbildningar. För vuxenutbildning vänder man sig som tidigare till Vuxnas lärande i Karlskoga kommun.

Till toppen av sidan