Bild på Degerfors kommuns logotyp på blå bakgrund.

Kungörelse Kommunfullmäktige 24 maj

Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde måndagen den 24 maj 2021 kl. 18:30 i Tunet, Folkets hus.

Skriv tabellbeskrivning här

Ärendelista:


Fastställande av föredragningslista och val av justerare


1. Ekonomisk månadsrapport för Degerfors kommun april 2021


2. Ekonomisk rapport från socialnämnden


3. Socialnämndens svar på revisionsrapporten för 2020


4. Ansvarsfrihet för socialnämnden 2020


5. Kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten för 2020


6. Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2020


7. Kommunövergripande värdegrund


8. Mål och riktlinjer - Minoritetspolitiska arbetet i Degerfors kommun


9. Riktlinjer för upplåtelse av jakt på kommunens mark och justering av arrendeavgift


10. Dödsbohandläggningsavgift - införande av avgift


11. Återrapport från krisledningsnämnd


12. Svar på motion: Degerforsmodellen "Bredsjödagarna"


13. Anmälan av medborgarförslag: sänka högsta tillåtna hastighet i Åtorp till 30km


14. Ansvar för gymnasiefrågor till och med 1 juli 2021


15. Valärenden


Observera!

Med anledning av Covid-19 rekommenderar Degerfors kommun besökare att stanna hemma och lyssna på ljudupptagningen (podcasten) i efterhand. Ljudupptagningen kommer att publiceras här på degerfors.se dagen efter sammanträdet.

Jan Ask, ordförande

Anna Bergqvist Livengård, kommunsekreterare

Om något saknas i handlingarna kontakta sekreteraren.

Till toppen av sidan