Bild på Degerfors kommuns logotyp med blå bakgrund.

Kungörelse kommunfullmäktige 22 mars

Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde måndagen den 22 mars 2021 kl. 18:30 i Tunet, Folkets hus.

Skriv tabellbeskrivning här

Ärendelista:


1. Fastställande av föredragningslista och val av justerare


2. Åtgärdsplan för återställande av underskott 2019 och 2020


3. Handlingsplan och tidsplan för socialnämnden


4. Införande av inköpsstopp


5. Införande av kvalificerad övertidsstopp


6. Revidering av restriktioner i samband med anställningar i kommunens verksamheter


7. Avtalssamverkan kring bostadsanpassningar med Karlskoga kommun


8. Upphörande av gymnasienämnden, Avslut samverkansavtal - gymnasienämnden Karlskoga kommun


9. Samverkan med andra kommuner och Region Örebro län avseende att utveckla samverkan kring vård och omsorg i västra länsdelen


10. Hemsändningsbidrag


11. Revidering av lönepolicy


12. Återrapportering från krisledningsnämnden


13. Anmälan av medborgarförslag: flytta TV från Västergården till Letälvsgården


14. Anmälan av medborgarförslag: Slalom och pulkabacke vid Ramshöjden


15. Anmälan av medborgarförslag: en eller flera grillplatser vid Degernäs badplats


16. Anmälan av medborgarförslag om tillgängligheten till Kommunfullmäktige


17. Anmälan av medborgarförslag: öppna matsalen vid Västergården


18. Anmälan av medborgarförslag: bättre belysning i pulkabacken på Hyttvallen Svartå


19. Valärenden


Observera!

Med anledning av Covid-19 rekommenderar Degerfors kommun besökare att stanna hemma och lyssna på ljudupptagningen (podcasten) i efterhand. Ljudupptagningen kommer att publiceras här på degerfors.se dagen efter sammanträdet.

Jan Ask, ordförande

Anna Bergqvist Livengård, kommunsekreterare

Om något saknas i handlingarna kontakta sekreteraren.

Till toppen av sidan