Podcast: Kommunfullmäktige 22 februari

I listan nedan kan du se vilken tid kommunfullmäktige behandlar respektive ärende.

00:00​ Fastställande av föredragningslista och val av justerare

03:40​ Fråga till valberedningens ordförande från Anna Nordqvist (M) rörande uteblivna fyllnadsval Dnr 00016-2021

12:18​ Avgifter inom Taxe- och avgiftsnämnden (TAN) 2021

28:25​ Delårsrapport Bergslagens räddningstjänst januari - augusti 2020

29:30​ Investering ny belysning Stora Valla Arena

1:01:48​ Ytterligare investeringar Stora Valla 2021-2023

1:30:15​ Reglemente för Kommunala pensionärsrådet

1:31:01​ Svar på motion: hälsotrappa

1:35:00​ Svar på motion: kommunens publicering av allmänna handlingar

1:36:20​ Svar på motion: förebyggande insatser mot ohälsa på våra barn och ungdomar

1:36:35​ Bonus! Måljubel! Degerfors IF tar ledningen mot Elfsborg i Svenska cuppen.

1:38:07​. Anmälan av motion: Inför öppna sammanträden och web-sändningar i Degerfors kommun

1:41:54​ Anmälan av motion: Digital schemainlämning

1:43:15​ Anmälan av motion: Investera i våra skolors arbetsmiljö för barnens bästa

1:47:16​ Anmälan av medborgarförslag: Bygg en cykelbana nedför (Downhill) Ramshöjden

1:47:38​ Anmälan av medborgarförslag: Stämpelklockor för tidsredovisning för samtlig personal

1:48:04​ Anmälan av medborgarförslag: Grillplats vid lekparken/pulkabacken på Ramshöjden

1:48:22​ Anmälan av medborgarförslag: Öppna campingen för helårscamping

1:53:55​ Valärenden