Degerfors kommuns logotyp på en blå bakgrund.

Kungörelse kommunfullmäktige 22 februari

Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde måndagen den 22 februari 2021 kl. 18:30 i Tunet, Folkets hus.

Skriv tabellbeskrivning här

Ärendelista:


1. Fastställande av föredragningslista och val av justerare


2. Fråga till valberedningens ordförande från Anna Nordqvist (M) rörande uteblivna fyllnadsval Dnr 00016-2021


3. Avgifter inom Taxe- och avgiftsnämnden (TAN) 2021


4. Delårsrapport Bergslagens räddningstjänst januari - augusti 2020


5. Investering ny belysning Stora Valla Arena


6. Ytterligare investeringar Stora Valla 2021-2023


7. Reglemente för Kommunala pensionärsrådet


8. Svar på motion: hälsotrappa


9. Svar på motion: kommunens publicering av allmänna handlingar


10. Svar på motion: förebyggande insatser mot ohälsa på våra barn och ungdomar


11. Anmälan av motion: Inför öppna sammanträden och web-sändningar i Degerfors kommun


12. Anmälan av motion: Digital schemainlämning


13. Anmälan av motion: Investera i våra skolors arbetsmiljö för barnens bästa


14. Anmälan av medborgarförslag: Bygg en cykelbana nedför (Downhill) Ramshöjden


15. Anmälan av medborgarförslag: Stämpelklockor för tidsredovisning för samtlig personal


16. Anmälan av medborgarförslag: Grillplats vid lekparken/pulkabacken på Ramshöjden


17. Anmälan av medborgarförslag: Öppna campingen för helårscamping


18. Valärenden


Observera!

Med anledning av Covid-19 rekommenderar Degerfors kommun besökare att stanna hemma och lyssna på ljudupptagningen (podcasten) i efterhand. Ljudupptagningen kommer att publiceras här på degerfors.se dagen efter sammanträdet.

Jan Ask, ordförande

Anna Bergqvist Livengård, kommunsekreterare

Om något saknas i handlingarna kontakta sekreteraren.

Till toppen av sidan