Degerfors naturvårdsprogram

Nu är Degerfors kommuns naturvårdsprogram tillgängligt för samråd till och med 15 april 2021. Naturvårdsprogrammet ska ange inriktningen för kommunens långsiktiga naturvårdsarbete och ge vägledning för beslut om hur natur- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras.

Under samrådet får myndigheter, organisationer och allmänhet möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Varför behövs ett naturvårdsprogram?

Alla har någon relation till naturen och den kan se ut på flera olika sätt. Den kan vara till fiskesjön, trädgården eller skogen utanför knuten. Det finns mycket att upptäcka och med ökad insikt för det runtomkring oss blir äventyren rikare.

Förlusten av biologisk mångfald är ett av vår tids allvarligaste miljöproblem. Vår allt mer urbaniserade livsstil gör oss ibland blinda för att vi är beroende av naturen och livskraftiga ekosystem som rent vatten, ren luft och matproduktion för vår överlevnad.

Det är viktigt att belysa de naturvärden som finns för att kunna ta hänsyn till dem. Naturen är inte bara till för alla fantastiska fåglar och insekter utan även till för oss tvåbenta att vistas i. Programmet ger oss goda förutsättningar för att kunna främja friluftsliv samt planera grönområden i tätorten för folkhälsan, säger Malin Björn, miljöstrateg.

Samrådsförslaget finns att läsa på Degerfors bibliotek, i nämndhusets entré och på sidan pågående planarbeten.