Omfattande skadegörelse på våra skolor

Stora Vallaskolan har under hösten och vintern utsatts för omfattande skadegörelse i form av krossade fönsterrutor. Det är naturligtvis jättetråkigt och innebär dessutom en stor kostnad för Degerfors kommun och Degerforsbyggen. Även andra skolor i Degerfors har på senare tid utsatts för skadegörelse.

All skadegörelse polisanmäls och Degerfors kommun jobbar nu tillsammans med Degerforsbyggen för att förhindra mer skadegörelse. Olika förebyggande åtgärder sätts därför in, bland annat bevakning vilket också innebär en ökad kostnad.

- Det kostar cirka 5000 kr att reparera ett fönster och under hösten 2020 har ungefär en halv miljon kronor betalats i reparationskostnader. De pengarna skulle naturligtvis göra mer nytta i verksamheten, exempelvis i undervisningen, säger Per Hilding, säkerhetssamordnare.

Degerfors kommun och Degerforsbyggen vill därför uppmana alla att prata om skadegörelsen och sprida budskapet att dessa kostnader drabbar oss alla i kommunen. Vi måste alla hjälpas åt för att stoppa de som ägnar sig åt skadegörelsen.

Degerfors kommun jobbar sedan i höstas med Effektiv Samordning för Trygghet, ”EST”, och samverkar på bred front inom alla förvaltningar tillsammans med Karlskoga kommun, Polisen, Bergslagens Räddningstjänst och de kommunala bostadsbolagen. Vi jobbar med medborgarlöften kring brott och oro. Centralt för vårt samarbete är det Lokala brottsförebyggande rådet.

Kommunens medarbetare rapporterar dessutom i den brottsförebyggande tjänsten EMBRACE och de rapporterna ligger sedan till grund för övergripande lägesrapporter och analyser. Degerfors kommun jobbar på både kort och lång sikt för att skapa ett tryggt samhälle.

- Vi behöver alla hjälpas åt i det arbetet. Och nog är det bättre med en trygg skolmiljö och att våra gemensamma skattepengar används till något som kan komma till nytta för skolan - istället för att betala sönderslagna glasrutor, säger Anette Eriksson, stabschef

Till toppen av sidan