Högstadiet övergår delvis till fjärrundervisning

Stora Vallaskolan kommer från skolstarten den 11 januari till och med 24 januari att bedriva fjärrundervisning. Årskurserna 7, 8 och 9 kommer att turas om och undervisas på distans var tredje dag.

Beslutet att ha fjärrundervisning baseras på regeringens beslut om att högstadieskolor får möjlighet till distansundervisning för att undvika trängsel och minska smittspridningen.

Syftet med att bedriva fjärrundervisning är att glesa ut och undvika trängsel på skolan i till exempel matsal och korridorer. Degerfors kommun vill också förebygga smittspridning efter julledigheterna.

Förlängning kan komma att ske om det bedöms vara nödvändigt.

Till toppen av sidan