Symtomfria skolbarn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Även skolbarn som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma. Folkhälsomyndigheten förändrar nu rekommendationerna så att personal inom skola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.

Grundskolan och övriga obligatoriska skolformer är viktiga för barns och ungas utveckling och lärande. Covid-19-pandemin har inneburit stora påfrestningar för våra skolverksamheter, som har arbetat hårt med att anpassa verksamheten för att minska risken för smittspridning.

Folkhälsomyndigheten gör nu en förändring i rekommendationen förhållningsregler för hushållskontakter i den uppdaterade vägledningen för smittspårning: även symtomfria barn i grundskolan stannar hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19.

Denna förändring som innebär att friska barn hålls hemma för att någon i familjen har covid-19 kommer att fungera bra för många barn, medan det för andra barn innebär att de tillfälligt förlorar den trygghet och de rutiner som skolverksamheter står för i vardagen. Barn som av sådana skäl behöver gå till skolan trots att någon hemma är sjuk i covid-19 kan gå till skolan.

Till toppen av sidan