Årets raket - ökar andelen ekologiskt med 49 %

Degerfors och Karlskoga kommuner ökade under 2019 de ekologiska inköpen med 49 procent, vilket gjorde kommunerna till Årets raket i Ekomatsligan 2020.

För första gången någonsin har Ekomatcentrum genomfört en digital Ekomatsliga och närmare 50 diplom delades ut under en ceremoni, där Karlskoga och Degerfors kommuner uppmärksammade för sina ekologiska inköp. Det var drygt 120 representanter som deltog från kommuner, regioner och statliga verksamheter.

Det är väldigt givande att kommunerna har blivit uppmärksammade för detta. Våra beställare ute i verksamheterna gör ett bra arbete, vilket resulterar i den ökning som har skett. Kostverksamheten arbetar med hållbara måltiden och detta är ett led i den processen. Det finns också ett stort engagemang och intresse för den hållbara måltiden ute i våra verksamheter. De livsmedelsområden som vi köper mest ekologiskt inom är kaffe, mejeriprodukter, fisk, färskt kött, pasta och gryn, säger Maria Sjödahl Nilsson som är verksamhetschef inom kost i Karlskoga och Degerfors kommuner.

Ekomatsligan är en ranking av landets kommuner och regioner avseende deras ekologiska inköp. Ekomatcentrum samlar varje år in statistik från offentlig sektor för att se hur utbudet av hållbar mat i allmänhet och ekologisk mat i synnerhet utvecklas. Statistiken dokumenteras och offentliggörs i en årlig rapport. Ekomatcentrums nationella mål för offentlig sektor är 50 procent ekologiskt 2020 och regeringens nationella inriktningsmål för ekologiska inköp i offentlig sektor är 60 procent till 2030.