Lägesbild: Covid-19 i Degerfors kommun

Trots att antalet som insjuknat i Covid-19 sjunker vill vi uppmana alla att fortsatt hålla i, hålla ut, hålla kontakten och hålla avstånd. Nedan presenteras en lägesbild utifrån den rådande situationen i Degerfors kommun. 

Läget i Degerfors kommun

Vi klarar av att upprätthålla våra verksamheter och vi har en stabil bemanning. Många har semester, eleverna har sommarlov och inga nämnder äger rum i juli.

Antal fall per 1000 invånare

I Degerfors kommun finns totalt 102 bekräftade fall av Covid-19 enligt Region Örebro läns statistik. Det innebär alltså att 102 personer som bor i Degerfors kommun har lämnat positiva tester. Det ger ett snitt på 10.62 personer per 1000 invånare. Smittspridningen i Degerfors kommun har dock minskat och sedan den 25 juni har endast tre nya fall av Covid-19 bekräftats.

Du kan själv ta del av statistiken på Region Örebro läns webbplats. Den statistik som presenteras på Regionens webbplats

Västergårdens Covid-19-avdelning

I dagsläget är Västergårdens Covid-19-avdelning tom. Det finns i nuläget inga enskilda som är bekräftat sjuka eller misstänks vara sjuka i Covid-19. Avdelningen finns till för de enskilda som insjuknat i Covid-19, ge bästa möjliga vård, minska smittspridningen samt skydda de enskilda och personal. Vård- och omsorgsverksamheten har en stabil bemanning. 

Klagomål

Det har inkommit ett fåtal klagomål berörande trängsel på serveringsställen till miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen. Berörda tjänstepersoner har därefter utfört tillsyn vid de aktuella serveringsställena, inga åtgärder har dock behövts.

Den som driver ett serveringsställe ansvarar för att trängsel ska kunna undvikas inomhus och utomhus. Minst en meter mellan sällskap gäller överallt i restauranger (till exempel mellan bord och i köer).

Till toppen av sidan