25-års jubilarer

I slutet av januari uppvaktades 25-års jubilarerna av Degerfors kommun på Degernäs Herrgård.

Degerfors kommun uppmärksammade i slutet av januari det faktum att 17 anställda jobbat 25 år i kommunen. Jubilarerna firades på Degernäs Herrgård med mingel, bubbel och en måltid. Under middagen hölls fina tal av kommunfullmäktiges ordförande Marianne Högberg, förvaltningchefen för kultur och utbildningsförvaltningen Christer Carlsson och förvaltningschefen för socialförvaltningen Ted Sandin.

Från socialförvaltningen saknades Elisabeth Brink, Lena Ekelöf, Merja Tiainen och från serviceförvaltningen saknades Anders Luthman som fått sin andra hedersgåva efter 2x25 år i kommunen.

Grattis till alla jubilarerna!

25-års jubilarer Kultur och utbildningsförvaltningen

Jubilarer från kultur- och utbildningsförvaltningen, överst från vänster Gunilla Svensson, Lisbeth Tolf, Birgitta Nilsson. Mellanraden från vänster Emma Svensson, Marie Ågren, Annelie Norlén. Nedre raden från vänster. Monica Forsling, Lena Rosengren.

25-års jubilarer Socialförvaltningen

Jubilarer från socialförvaltningen. Överst från vänster Åsa Kihlberg, Anneli Vadman Under från vänster Anna Nielsen, Helén Vadman