Representanter från kommunstyrelsen och kommunledningsgruppen.

Degerfors kommun vinner pris för bäst tillväxt i Örebro län

Det går bra för näringslivet i Degerfors kommun – till och med så bra att kommunen utmärker sig för att ha den bästa tillväxten i Örebro län 2019. Priset Bästa Tillväxt delas ut av kreditupplysningsföretaget Syna varje år sedan 2007 och premierar en bred och stabil tillväxt i det lokala näringslivet.

Bästa Tillväxt utser en vinnare i varje län och utgår helt och hållet från företagens bokslut. Syna mäter tre olika kriterier i alla aktiebolag i Sverige och ser hur dessa förändras mellan de två senaste boksluten.

Utmärkelsen går till den kommun i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst. På så sätt skapas ett tillväxtindex som gör att kommunerna i ett län kan jämföras med varandra.

- Den här utmärkelsen bygger på verkliga fakta till skillnad från andra undersökningar som ofta utgår från personliga åsikter. Att Degerfors toppar i Örebro län är extra roligt eftersom det är en traditionell bruksort med ett stort företag som dominerat. Men i dag är näringslivet mer diversifierat och det spirar en nyföretagaranda, vilket lovar gott för framtiden, säger Harald Stjerna, partner på Syna.

Stolta och tacksamma över utmärkelsen.

- Det finns ett brett spektrum av företag i Degerfors kommun som präglas av engagemang och framtidstro. När jag träffar företagare i kommunen möts jag alltid av kompetenta och professionella människor och jag vill tacka dem för det fantastiska arbete de gör. Jag ser fram emot att utveckla vårt arbete kring näringslivsfrågor ytterligare, säger Teresa Zetterblad, kommundirektör.
- Att få priset Bästa Tillväxt är naturligtvis ett fint bevis på att näringslivet i kommunen mår bra. Jag är stolt, men mest stolta ska våra duktiga företagare vara. Det är ju de som gör jobbet och skapar arbetstillfällena, säger Britt-Marie Room Östberg som är näringslivsutvecklare i Degerfors.
- Helt klart har vi dragit nytta av den högkonjunktur som varit under flera år. Men på senare tid har vi sett ett växande entreprenörskap. Fler startar eget inom både tillverkning och tjänstesektorn. Vi ser också att företagande inom besöksnäringen växer för varje år.

Inför framtiden är Britt-Marie Room Östberg optimistisk även om det naturligtvis finns en del orosmoln vid horisonten.

- Det talas mycket om en annalkande lågkonjunktur, men förhoppningsvis kommer den inte att bli så djup. Då är jag mer bekymrad över att flera av våra företag i kommunen har svårt att hitta rätt kompetens till de jobb som finns. Det handlar inte bara om ingenjörer och tekniker utan framför allt om duktiga yrkesarbetare som det råder stor brist på.

- Här behövs det en kraftansträngning genom olika utbildningsinsatser för att kunna möta de behov som finns och som i längden kommer att gynna kommunens fortsatta utveckling, konstaterar Britt-Marie Room Östberg avslutningsvis.