Representanter från Arbetsmiljöverket tillsammans med generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem, kommunalråd och kommundirektören.

Arbetsmiljöverket utbildade kommunstyrelsen

Arbetsmiljöverket är ute på turné i hela landet för att utbilda förtroendevalda i arbetsmiljölagen och beskriva det ansvar som förtroendevalda har för sina organisationer. Dagen till ära var också Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem med på turnén.

Under parollen "Ett hållbart arbetsliv är lönsamt för alla" besöker Arbetsmiljöverket kommuner och regioner runtom i Sverige. Syftet med besöken är att informera förtroendevalda om deras arbetsmiljöansvar, utbilda i arbetsmiljöfrågor och berätta om regeringens arbetsmiljöstrategi. Under kommunstyrelsens sammanträde den 4 november var också generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem med på turnén.

Arbetsmiljöfrågorna är otroligt viktiga. Ingen ska behöva skadas eller dö på sitt jobb. Kommunerna bedriver ett otroligt viktigt samhällsuppdrag där arbetsmiljöfrågorna måste prioriteras för att personalen ska kunna trivas. Det finns också många riskmoment i en kommunal verksamhet, allt från hot och våld till ergonomiska frågor. Personalen måste få rätt förutsättningar för att kunna genomföra sitt samhällsuppdrag, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Arbetsmiljöverket har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att arbetsmiljön uppfyller de krav som finns i arbetsmiljölagen om att alla ska ha en bra och utvecklande arbetsmiljö. I kommunerna är de förtroendevalda politikerna ytterst ansvariga för arbetsmiljön och ansvarar bland annat för riktlinjer och policies. Degerfors kommuns arbetsmiljöpolicy antas av kommunfullmäktige. 

Det är viktigt att vi har verktyg för att identifiera brister i arbetsmiljön. Därefter behöver vi, tillsammans med våra medarbetare, aktivt arbeta för att minimera riskerna. Vi måste också följa upp och stötta verksamheterna på rätt sätt. Som ytterst ansvarig arbetsgivarrepresentant är det för mig en självklarhet att vi arbetar kontinuerligt med arbetsmiljöfrågor i Degerfors kommun. Jag vill inte att någon i Degerfors kommun mår dåligt på jobbet, säger kommunstyrelsens ordförande Muris Beslagic (S).

Degerfors kommuns arbetsmiljöpolicy syftar till att skapa en fysiskt, organisatoriskt och socialt sund och säker arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. Arbetsmiljö inkluderar både fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö. Degerfors kommuns arbetsmiljö ska uppfylla de krav som ställs i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Arbetsmiljön är en mycket viktig del för oss i Degerfors kommun, säger Kim Bäckström (V), kommunalråd i opposition.