Barnen stod i fokus när starskottet går för byggande av ett gemensamt förskolekök för Karlskoga och Degerfors. Första spadtaget togs av Peter Wiklund (M) och Martin Hårsmar (M) Karlskoga kommun, tillsammans med Anna Nordqvist (M) Degerfors kommun.

Ett gemensamt första spadtag

I måndags var ett historisk ögonblick - då togs det första spadtaget till det första gemensamma köket för förskolor i Karlskoga och Degerfors.

Karlskoga och Degerfors är två kommuner som ökar i invånarantal och en stor del av de nyinflyttande är barn och unga som går i förskola och skola.

Mat anpassad för rätt målgrupp

Arbetet med att bygga ett nytt gemensamt produktionskök för förskolor i Karlskoga och Degerfors kommuner är på gång och nu har det första spadtaget tagits och på plats var Peter Wiklund (M), samhällsbyggnadsnämnden, Martin Hårsmar (M), folkhälsonämnden och Anna Nordqvist (M) representant från Degerfors kommun. Alla tre höll i spaden och det första spadtaget var symboliskt för det gemensamma arbetet med att maten till förskolebarnen lagas i ett och samma kök. De var alla överens om att detta var ett bra tillfälle att enas i ett nytt tänk som sjösattes tillsammans med barn i varierande åldrar.

Sedan några år tillbaka har vi i folkhälsonämnden lyft behovet av ytterligare produktionskök för mat till alla förskolor i Karlskoga och Degerfors. Med ett nytt kök som enbart lagar mat till förskolan, får vi mat anpassad för rätt åldersgrupp och det känns väldigt roligt att kunna genomföra det och på det sättet kunna hålla driftkostnaden på en bättre och kostnadseffektiv nivå, säger Maria Sjödahl Nilsson, som är verksamhetschef inom kost för Karlskoga och Degerfors kommuner.

Lite bakgrund

Det nya köket byggs vid Storängen i Karlskoga. Det kommer att klara verksamheten i framtiden och täcka behovet av produktion av 2000 portioner och beräknas vara i bruk från och med januari 2020. Produktionsköket kommer att bli ca 660 kvm och med tillgång till reservvattenoch reservkraft. Detta är ett medvetet val av båda kommunerna för att säkerställa kommunernas ansvar för förebyggande insatser vid civilt försvar.