Samarbete mellan Degerfors kommun och IP-Only gör fiberutbyggnad möjlig

Fiberoperatören IP-Only tar över bidrag för utbyggnad i Degerfors genom ett avtal med Degerfors kommun vilket skapar förutsättning för att kunna bygga området i sin helhet. Kommunens och IP-Onlys lösning är beroende av att bidrag från Landsbygdsprogrammet beviljas för området.

Fiberbyggnation på landsbygden är utmanande både ekonomiskt och byggnadstekniskt och projektet i Åtorp, i Degerfors Kommun, var därför planerat att delas upp i två faser. Andra fasen i projektet är den del där utmaningarna är som störst men förutsatt att Länsstyrelsen beviljar det stöd som sökts säkras byggnationen för båda faserna.

  • IP-Only tar över kommunens bidragsansökan för en del av området i Åtorp
  • Samarbetet innebär att IP-Only kan bygga hela området samtidigt
  • Projektet förutsätter att bidrag beviljas av Länsstyrelsen för en del av området, resten kommer IP-Only bygga utan någon form av stöd

– Samarbete mellan offentliga och privata aktörer är en förutsättning för att fiberutbygganden ska lyckas. Denna lösning är ett kreativt sätt för oss att nå målet att hela kommunen ska kunna vara delaktig i digitala samhället och därmed stora möjligheter för såväl samhällsservice och näringslivsutveckling, säger Pär Wunder på Degerfors kommun.


– Ett gott samarbete med Degerfors kommun och de ideella krafterna i den lokala fibergruppen gör det nu möjligt att bygga området i sin helhet, där ingen lämnas utanför. Vi utvärderar nu anbuden vi fått in, inväntar godkänt på bidragsansökan, och kommer därefter kommunicera till våra kunder, säger Carolina Magnusson på IP-Only.