Torkan och vattnet i Degerfors kommun - Lägesrapport

I Degerfors kommun är det torrt men den kommunala vattenförsörjningen är på en stabil nivå.

Tillgången till foder och bete i Degerfors kommun är bristfällig. De kommunala grönytorna slogs innan midsommar och återväxten väntas kunna slås tidigast i augusti. Återväxten på marken kommer att öronmärkas för bete och foder till lantbrukarna i Degerfors kommun. För akut brist har Länsstyrelsen Örebro län upprättat en foderförmedling där du kan hitta markägare som upplåtit fodermarker till lantbrukare i nöd. Här kan du som privatperson också anmäla intresse för att upplåta betesmarker.

Den kommunala vattenförsörjningen är fortfarande stabil i såväl Degerfors som i Svartå och Åtorp. Grundvattennivåerna har dock sjunkit något och några enskilda brunnar har torkat.

Eldningsförbud

Det råder fortfarande eldningsförbud i Degerfors kommun. När marken är torr är det viktigt att respektera eldningsförbudet då marken lätt kan ta eld. Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.

Det är fortfarande endast tillåtet att elda i trädgårdsgrillar på egen tomtmark. Även då bör du vara försiktig.